Psychic Dreaming


Vi har alla upplevt drömmar i vårt liv, några av de drömmar som vi har sett är kopplade till det verkliga livet. De är som brutna länkar i vårt förflutna, nutid och framtid. Om vi ​​försöker förstå meddelandena i vår dröm, skulle livet vara så enkelt och förutsägbart. Baserat på individens nuvarande situation kan han uppleva två typer av drömmar, det finns några bra drömmar och några dåliga drömmar. Dessa drömmar är inte bara popups i vår hjärna men de är lösningarna i våra problem. Dessa drömmar baserade på den enskilda situationen fungerar som en lösning av problem eller en varning för nära kommande negativa situationer och de flesta drömmarna är glimt av det fria sinnet från framtida tredje dimensioner.

Drömmar som förutsäger framtiden har visat sig vara ett exempel för upprättandet av olika teorier om psykisk dröm. En sådan teori om psykisk dröm är serialism; denna teori föreslogs av en välkänd författare och författare J. W. Dunne, han föreslog att vårt sinne strömmar genom tiden under sömnen.

Så här drömmar lämnar den grundläggande tidszonen och sinnet ser framtiden genom att gå till den tredje dimensionen på en annan tidsnivå. Det är därför vi ibland känner att det som händer redan har sett.